Условия за ползване на ресурсите на www.Nasame.bg

I.Предмет

С настоящите правила за ползване се определят и уреждат взаимоотношенията между Internet сайта www.Nasame.bg и потребителите на Internet сайта www.Nasame.bg

II.Основни термини

1. www.Nasame.bg, Nasame.bg, САЙТ се представляват и отнасят към Internet сайта www.Nasame.bg.

2. ПОТРЕБИТЕЛ – Всяко физическо и/или юридическо лице, което използва предоставените от Nasame.bg услуги.

III. Правила за ползване

За използването на всички и/или част от услугите на САЙТА, ПОТРЕБИТЕЛЯТ попълва регистрационен формуляр, с който се съгласява с правилата за ползване на www.Nasame.bg, като маркира “Прочетох правата за ползване на сайта и съм съгласен с тях” и/или използва предоставените услуги със свободен общ достъп от страна на САЙТА. ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да бъде поне на 18 години. В противен случай той не трябва да използва сайта.

IV. Права и задължения на САЙТА

1.Nasame.bg предоставя услугите си, съгласно тези правила. При използването на определени услуги /които са създадени и/или ще бъдат създадени/ САЙТЪТ и ПОТРЕБИТЕЛЯТ ще бъдат предмет на различни условия, ограничения, правила и др. Всички те се възприемат като част от настоящите правила за ползване.

2.Nasame.bg не носи отговорност за услугите и тяхното функциониране.

3. Nasame.bg може по всяко време да прави промени по дизайна, както и да добавя и/или прекратява(спира) услуги със и/или без предупреждение и да променя съдържанието на сайта.

4. Nasame.bg не носи отговорност за щети, възникнали поради невъзможност да се използват части или цялата система, както и загубата на данни, независимо от причината за това.

5. Nasame.bg може да разпространява рекламни съобщения (в т.ч. картинни, медийни и т.н.) на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ чрез САЙТА, e-mail, ICQ и пощенски адрес. Nasame.bg не поема никаква отговорност относно съдържанието на рекламите, които показва и/или изпраща на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ независимо от тяхната форма. Някои или всички реклами могат да съдържат комуникации към e-mail, друг сайт и т.н. Тъй-като Nasame.bg няма администраторски и/или други права към тези комуникации, не може и не носи отговорност за тях. Nasame.bg има право да събира, обработва, публикува и съхранява демографска информация от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ за целите на рекламата.

6. Nasame.bg може да прекрати изцяло или частично достъпа на ПОТРЕБИТЕЛЯ до услугите на САЙТА и/или каквато и да е свързана услуга, без да посочва причини и без предизвестие.

7. Nasame.bg запазва правото си но не и задължително да наблюдава материалите изпращани чрез сървъра.

8. Nasame.bg може да редактира, коригира, променя частично или изцяло изпратените материали и информация от страна на потребителя /в т.ч. снимки, описания и т.н./, като си запазва правото и да не ги публикува без да предупреждава или без да посочва причините за това действие.

10. Nasame.bg събира както професионална информация (като пол, възраст, очи, коса, семейно положение), така и непрофесионална (като браузърът, който използва, URL, IP адрес и др.). Тази информация се използва, за да може САЙТЪТ да предостави всички услуги на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ.

11.Всички данни, изпратени от ПОТРЕБИТЕЛЯ при регистрацията, както и при изпратените промени, като username (прякор), име, рождена дата, населено място, описание и др. ще бъдат /но не и задължително/ предоставяни на останалите потребители на Nasame.bg и/или други физически и/или юридически лица, с изключение на паролата.

12. За да запази своята актуалност САЙТЪТ може да изтрива ПОТРЕБИТЕЛИ, както и цялата информация свързана с тях и за тях при неизползване на потребителското име и парола повече от 4 месеца.

13. Nasame.bg ще изтрива ПОТРЕБИТЕЛСКИ съобщения, надхвърлящи определен лимит /посочен в САЙТА/, като ще бъдат изтривани най-старите от тях. По-старите от 4 месеца също могат и/или ще бъдат изтривани.

14. Nasame.bg не носи и не подкрепя настоящите и бъдещи действия на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, дори те да са използвали услугите на Nasame.bg по позволен според правилата за ползване начин.

15. Nasame.bg може да променя условията за членство и регистрация по всяко време и място. ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва лично да следи за евентуални промени по настоящите правила.

V. Права и задължения на ПОТРЕБИТЕЛЯ

1.ПОТРЕБИТЕЛЯТ гарантира, че е навършил 18 годишна възраст и че данните които предоставя в Nasame.bg са неговите лични и са с вярна, точна и пълна информация. Той се задължава, че ако настъпят промени в данните ще ги поднови. При некоректни данни ПОТРЕБИТЕЛЯТ носи лична отговорност.

2. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да не използва предоставените от САЙТА услуги, за създаването на фалшив облик/самоличност с цел подвеждане на други ПОТРЕБИТЕЛИ за неговата идентичност.

3.ПОТРЕБИТЕЛЯТ гарантира, че няма да използва Nasame.bg за всякакъв вид нелегална или незаконна дейност, както и няма да разпространява материали, съобщения и др. с незаконен, обиден, лъжлив, сексуално ориентиран, расово ориентиран, агресивен, вулгарен, нарушаващ авторските права (по ЗАПСП) или друг вид, който по някакъв начин извършва посегателство към интелектуална и не само собственост на трети лица.

4.ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма право да използва САЙТА за разпространяване на всякакъв вид комерсиални данни, материали, съобщения и др., освен в случаите на изричното писмено съгласие на Nasame.bg.

5.ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да не изпраща снимки, които са:
5.1. с повече от трима души (включително ПОТРЕБИТЕЛЯТ);
5.2. на чужди лица и/или известни личности;
5.3. с чуждо авторско право;
5.4. на домашни любимци;
5.5. рисунки;
5.6. плакати;
5.7. които са твърде неясни;
5.8. на които са изобразени всякакъв вид оръжия;
5.9. които демонстрират употребата на всякакъв вид упойващи и/или наркотични средства;

6. ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира и се задължава, че няма да купува/продава услуги или продукти чрез САЙТА, няма да изпраща "spam", "junk mail" или друго от този вид на останалите ПОТРЕБИТЕЛИ, както и няма да се обвързва с реклами или обяви с другите ПОТРЕБИТЕЛИ на Nasame.bg, освен в случаите на изричното съгласие на САЙТА и/или покупката на платени предоставени услуги от Nasame.bg.

7. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да не използва САЙТА за събиране на лична информация за другите ПОТРЕБИТЕЛИ, освен в случаите когато те са изрично съгласни.

8. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да не разрушава услугите, предоставяни и представлявани от Nasame.bg, както да не се намесва, да използва софтуер и други средства с цел саботиране, променяне и коригиране на САЙТА, мрежата свързана със сървъра и самия сървъра, на който се намира Nasame.bg.

9. ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че ще пази в тайна своя username (прякор), парола, лични данни и друг вид информация и той носи лична отговорност за възникнали директно или индиректно щети, загуби, информация и данни и декларира, че няма да търси вина от САЙТА.

10. ПОТРЕБИТЕЛЯТ предоставя на Nasame.bg изключително право да го представлява на територията на Република България и в чужбина като рекламно лице, както и да използва всички видове материали (в т.ч. снимки, username и др.), публикувал в САЙТА за рекламирането, създаването, разпространяването, организирането на игри, томболи, възпроизвеждането, публикуването и други видове дейности, отличаващи се с надпис “www.Nasame.bg” или “http://www.Nasame.bg”. ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма да изисква да му се заплаща някакъв вид задължение за използваните от страна на САЙТА горепосочени материали.

11. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да спазва всички закони и нормативни актове на Република България и е лично отговорен за всички бездействия/действия, които произтичат от използването на Nasame.bg.

VI. Други

1. В случай, че някое условие, право, задължение и/или друго от “Правила за ползване на ресурсите на www.Nasame.bg” се приеме за невалидно от правните институции и/или форуми, невалидността му няма да засегне валидността на останалите.

2. Настоящите условия са със задължителна сила както за Nasame.bg, така и за неговите ПОТРЕБИТЕЛИ. Всички те се считат за уведомени и се съгласяват за всички настоящи/бъдещи промени на Правилата за ползване от датата на публикуване им на САЙТА. ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва лично да следи за евентуални промени по Правилата за ползване. Използването на услугите на Nasame.bg след настъпилите промени в Правилата за ползване се счита за съгласие с тези промени.

3. Никаква част от този уеб сайт не може да бъде репродуцирана, възпроизвеждана, копирана или записана по какъвто и да е начин, освен с изричното писмено разрешение на собственика.

4. При прилагането и тълкуването на настоящите Правила за ползване се прилага българското законодателство.